Informatie Groep 3

Wij zijn groep 3/4, de pinguïngroep. In onze groep zitten 22 kinderen, een gezellig clubje jongens en meiden bij elkaar. Iedere ochtend beginnen we met 15 minuten lezen, hierbij worden we geholpen door leesmoeders. Na het lezen gaan we hard aan het werk. Ons werk bestaat uit rekenen, dictee, taal, spelling en leren lezen. Na al dat harde werk mag groep 3 gelukkig nog even spelen aan het eind van de ochtend. De kinderen van groep 4 gaan dan duolezen of mogen leerspelletjes doen. Op vrijdag mag groep 4 ook spelen.

's Middags zijn we druk met de andere vakken, zoals schrijven, verkeer, natuur en techniek, crea en leefstijl. Ook gaan we dan in de kring, horen we een Bijbelverhaal en zingen we veel liederen. Vaak gaan we aan het eind van de middag nog even naar buiten. Op de dinsdag gaan we gymmen in de grote gymzaal met onze gymjuf.

Zoals je kunt lezen wordt er hard gewerkt en veel geleerd in onze groep, maar mogen we ook nog veel spelen.

Kom rustig eens langs om in onze groep te kijken!

Groetjes van de kinderen van groep 3/4 en hun juffen!