Wij staan voor een kindgerichte en persoonlijke benadering. We bieden een kleinschalige, huiselijke plek waar kinderen plezier maken en zichzelf kunnen zijn.
buitenschoolse opvang

Christelijke opvang

Vanuit CKO Kleurrijk bieden wij christelijke buitenschoolse opvang en christelijke peuterspeelzaal aan in Dronten. Dit in nauwe samenwerking met het onderwijs van de Schakel.

Vanuit onze visie, dat elk kind waardevol is en zich geliefd mag voelen, vangen wij de kinderen met plezier op. Wij willen voor elk kind een veilige omgeving bieden waar we vanuit Gods liefde de kinderen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Peuterspeelzaal

Onder ouders staat onze christelijke peuterspeelzaal in Dronten bekend als een warme, veilige plek waar de kinderen worden gezien en waar met veel liefde wordt omgekeken naar de kinderen. We hebben korte lijntjes met de kleuterjuffen van basisschool de Schakel waardoor de overgang naar groep 1 heel soepel verloopt.
Sinds augustus 2021 is onze peuterspeelzaal een VVE zaal.

De BSO is voor de kinderen heel laagdrempelig, ze worden opgevangen in hun vertrouwde omgeving waar ze met hun eigen klas- en schoolgenoten spelen. Wij bieden buitenschoolse opvang aan in een huiselijke omgeving waar genoeg ruimte is voor leuke activiteiten.

kindcentrum

Kindcentrum

We werken als kindcentrum samen aan een doorlopende ontwikkeling van de kinderen van 2 tot 12 jaar. De collega’s van de peuterspeelzaal en de kleuterklas hebben korte lijntjes met elkaar, waardoor de overgang naar groep 1 heel soepel verloopt.

De kinderen kennen elkaar goed. De peuters en de kleuters spelen samen buiten, we werken vanuit hetzelfde thema en we vieren samen de feestdagen.

Onze ambitie is om ons Kindcentrum uit te breiden met opvang van kinderen van 0-2 jaar.