Elk kind leert z'n eigen manier

Daarom maken we in ons onderwijs gebruik van verschillende werkvormen. We leren door middel van boek en werkboek, we oefenen leerstof via software, we maken gebruik van bewegend leren, we maken ons de leerstof eigen door middel van spelletjes en activerende werkvormen.

Bij ons op school zie je tijdens een rekenles kinderen werken in een werkboek, op een Chromebook en samen een rekenspel doen.

Vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur bieden we thematisch aan. Kinderen verwerken bij deze thema’s de lesstof op hun eigen manier, gebaseerd op verschillende leervoorkeuren.

Fouten maken moet

Een kind leert door te proberen. We leren de kinderen dat je door fouten te maken aan het leren bent. Samen met het kind kijken we naar wat er gebeurt. We leggen uit hoe je tot een ander resultaat komt, of hoe je iets kunt oplossen. Proberen, voordoen, samendoen, alleen doen.

Proberen, voordoen, samendoen, alleen doen

Vanaf groep 5 kijken we met de kinderen naar hun eigen leerdoelen op het gebied van spelling en rekenen. Wat kun je al goed? Wat wil je de komende weken leren? Wat heb je daarvoor nodig? We leren kinderen dat ze mogen kijken naar hun eigen groei en dat ze zich niet hoeven te vergelijken met andere kinderen.

Een kind leert in een rijke en gevarieerde omgeving

Naast het klaslokaal, wordt er geleerd in hoeken buiten het lokaal, extra ruimtes, en in de hal. De kinderen leren ook op het plein door activerende werkvormen vanuit bewegend leren. We maken excursies naar de Meerpaal en naar andere plekken die aansluiten bij een thema. De klaslokalen veranderen mee met de thema’s.
We hebben elk jaar gastlessen rond cultuur. Deze cultuurlessen zijn zowel buiten als in de school.
Lezen is leuk! Om dit te stimuleren zijn we actief met het aanleggen van een eigentijdse schoolbibliotheek.

Gereformeerde basisschool de Schakel in Dronten

Passend Onderwijs

Goed onderwijs voor alle kinderen is het doel van Passend onderwijs. Een kind heeft recht op een plek die past bij zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden.

Intraverte in onze school

Intraverte begeleidt kinderen bij wie de ontwikkeling niet vanzelf gaat. Dit kan te maken hebben met de motorische en/of sociaal emotionele ontwikkeling. Dit wordt spelenderwijs gedaan vanuit bewegen en met kinderoefentherapeuten en psychomotorisch therapeuten.

Bij ons op school zie je tijdens het werken of spelen niet alle kinderen in het klaslokaal. Sommige kinderen kiezen voor een prikkelarme omgeving, anderen willen graag overleggen.