leven en werken vanuit zijn liefde

Bron

God is voor ons de bron van leven. We leven en werken vanuit Zijn liefde. Met vallen en opstaan. Wij willen graag dat de liefde van God verweven is door de dag heen. In de manier waarop we elkaar begroeten, in hoe we met elkaar praten, hoe we elkaar stimuleren, corrigeren en enthousiasmeren. We hopen dat onze kinderen zich eigen maken dat God van hen houdt.

We geloven dat Christus naar deze aarde kwam in onze gebrokenheid en voor onze onvolkomenheid. Samen willen we leren Hem te volgen.

We leven en werken vanuit Gods liefde. Met vallen en opstaan.
bidden

Bidden en vieren

Gebed is belangrijk bij ons. We bidden met de kinderen en met elkaar als collega’s, omdat we ons afhankelijk weten van onze hemelse Vader. We vieren de christelijke feestdagen. Met vieringen laten we zien dat we blij zijn samen kinderen van God te zijn. We prijzen Hem en genieten van de gaven en talenten die Hij aan alle kinderen heeft gegeven.

respect voor elkaar

Rentmeesters

Rentmeesterschap en duurzaamheid zijn belangrijk voor ons. We geloven dat God deze aarde aan ons heeft toevertrouwd. Wij mogen daarvan genieten, en we leren daar met elkaar zuinig op te zijn. We hebben respect voor elkaar, en dragen zorg voor onze spullen en materialen, en voor de natuur. Dit geven we onze kinderen mee en oefenen we met elkaar.