Kind, uniek geschapen. Geliefd en kostbaar in Gods ogen.

Op de Schakel zien we elkaar. Dat is een belangrijke reden waarom ouders kiezen voor onze christelijke basisschool in Dronten.  We zien elkaar als Gods kinderen. Daarom doen we ons best om met liefde en respect met elkaar om te gaan. We praten met elkaar en niet over elkaar. We geloven in de school als gemeenschap: van kinderen, leerkrachten en ouders.

Kinderen

We zien kinderen als kinderen van God. Ze zijn in ontwikkeling en leren door te ervaren, te proberen, en samen te werken. Ze zijn uniek en vol talent. We willen hen stimuleren en inspireren hun talenten te ontdekken en zichzelf te leren kennen.

Ouders

Ouders zijn onze belangrijkste partners. Samen werken we aan de ontwikkeling van de kinderen. We doen dit vanuit vertrouwen in elkaar. Ouders kennen hun kind het best. Daarom zijn korte lijnen met ouders voor ons belangrijk. Daarvoor gebruiken wij de school-app Parro. Daarnaast zijn we natuurlijk aanspreekbaar op het plein. Wij laten ons graag informeren door ouders, zodat wij de kinderen nog beter leren kennen.

Hoe we werken aan ouderbetrokkenheid vind je in onze schoolgids. Bij verschillende activiteiten doen we een beroep op ouders.

Team

Verbinding met de kinderen en met elkaar. Dat is voor ons essentieel. We beginnen de werkdagen samen aan de picknicktafel en we zijn ook in de pauzes samen. We laten onze kwetsbare kant zien en zeggen sorry tegen elkaar. Zodat de kinderen ervaren dat ook zij dat mogen doen.

We werken op onze basisschool aan een professionele leercultuur: we leren met en van elkaar. We stimuleren elkaar om onze talenten te gebruiken. We voelen ons samen verantwoordelijk voor en betrokken bij alle kinderen en overleggen daarom regelmatig. We vergaderen over beleid en praktische zaken door middel van bordsessies en vergaderingen.