Tussenschoolse opvang

Op De Schakel is het mogelijk om tussen de middag op school te eten. Overblijfouders eten samen met de kinderen binnen en houden vervolgens na het eten op het plein toezicht op de spelende kinderen. Het overblijven wordt georganiseerd door de overblijfcommissie. In de overblijfcommissie zit o.a. een persoon van de schoolraad en twee betaalde coördinatoren en de contactpersoon namens school. Wanneer een eerste kind op De Schakel komt ontvangen de ouders een overblijfreglement waarin alles m.b.t. het overblijven wordt verteld. Als er tussentijdse wijzigingen zijn dan worden deze meegedeeld in het wekelijkse Schakelaartje, de nieuwsbrief van De Schakel. Het overblijfreglement wordt pas opnieuw aangepast en verspreid als er meerdere wijzigingen zijn. De prijzen van het overblijven worden jaarlijks in deze schoolgids vermeld. Uw kind kan overblijven met een jaarabonnement of met een strippenkaart.
Abonnementen zijn alleen voor vaste dagen per week. Ze worden aan het begin van het schooljaar aangevraagd. Tussentijds structureel wijzigen van dagen is in uitzonderlijke gevallen na overleg met de coördinatoren mogelijk. Strippenkaarten zijn voor wisselende dagen en frequenties. De tijden van het overblijven zijn; 12.00 uur tot 13.00 uur.

Jaarabonnementen
voor 1 dag p.w. overblijven € 24,00
voor 2 dag p.w. overblijven € 48,00
voor 3 dag p.w. overblijven € 72,00
voor 4 dag p.w. overblijven € 96,00

Strippenkaarten
5 strippenkaart € 5,00;
10 strippenkaart € 10,00;
20 strippenkaart € 20,00.
Wanneer u een abonnement aanschaft ontvangt u een rekening.  
De strippenkaarten worden verkocht in de hal van de school (tijdstip wordt vermeld in het Schakelaartje) en dienen contant te worden afgerekend.